Kam po maturitě?
Pokračujte ve studiu
na Vyšší odborné škole!

Multimediální tvorba v propagaci

Absolvent nachází uplatnění jako odborný pracovník v oblasti zaměřené na reklamu a propagační tvorbu, v oblasti zaměřené na tvorbu a zpracování fotografie, grafickém designu, v grafických studiích, fotoateliérech, redakcích novin a časopisů, nakladatelstvích, reklamních agenturách, propagačních odděleních firem a institucí.

Finanční řízení

Absolvent nachází uplatnění jako odborný pracovník v oddělení administrativy a správy organizace, všeobecný administrativní pracovník, účetní, ekonom, asistent daňového poradce nebo auditorů, účetní a daňový metodik, pracovník finančního úřadu, pracovník finančního oddělení určité instituce.

Personální řízení

Absolvent je připraven zajišťovat odborné personální, sociální a vzdělávací agendy a komplexně řešit pracovněprávní záležitosti při realizaci personální politiky organizace. Je schopen řídit podle začlenění svého pracovního místa v hierarchii firemní organizační struktury personální práce a přímo personální činnosti. Může pracovat jako personalista, personální specialista, referent personálních věcí, samostatný personalista, odborný personalista, HR specialist.

Marketing

Absolvent nachází uplatnění v obchodních a marketingových útvarech podniků, ve velkoobchodních skladech, ve výzkumných agenturách, poradenských firmách a reklamních společnostech, v neziskových organizacích, případně ve veřejném sektoru, založení vlastního podniku podnikatelského i neziskového charakteru.