O škole

Všeobecné informace o škole

Ve školním roce 2020/2021 přivítala nová škola ART ECON – Vyšší odborná škola s.r.o. své první studenty.

Navázali jsme tak na práci našich středních škol, které pod společným názvem ART ECON už několik let provozujeme v Praze a v Prostějově.

Vyšší odborná škola ART ECON poskytuje vyšší odborné vzdělání ve tříletých vzdělávacích programech (denní vzdělávání). Součástí studia je dlouhodobá, řízená praxe v podnicích, firmách a jiných organizacích. V pedagogickém sboru působí řada externích pracovníků, kteří v příslušném oboru pracují.
Vybavení školy - učebna
Vybavení školy - pomůcky

5 důvodů, proč studovat u nás

1. Moderní výuka a vybavení

Pojď studovat naši novou školu. S podporou Olomouckého kraje jsme pro tebe zajistili to nejmodernější vybavení.

Veškeré vybavení odpovídá nejmodernějším trendům výuky. Výuka odborných předmětů nabízí kvalitní technické zázemí. Samozřejmostí je dnes přístup na internet z kteréhokoliv místa školy, dostatek kvalitní výpočetní techniky a tiskáren, kvalitní učební pomůcky, odpovídající potřebám i náročnosti studovaných oborů. Specifické vybavení je k dispozici obzvláště pro obor Multimediální tvorba v propagaci.

2. Těsné propojení s praxí

Naše vzdělávání je výrazně zaměřeno na úzké propojení vyučované problematiky s každodenní praxí.

Důraz je kladen na řešení praktických problémů, přednášky odborníků z praxe a exkurze na odborných pracovištích. Stejně tak jako na našich středních školách, také práce studentů VOŠ ve velké míře vychází z reálného prostředí. Součástí studia je dlouhodobá, řízená praxe v podnicích, firmách a jiných organizacích.
V pedagogickém sboru působí řada externích pracovníků, kteří v příslušném oboru pracují. Studenti mají možnost podílet se na realizaci těchto řešení v praktickém životě. Absolventské práce jsou pak založeny výhradně na principu řešení konkrétních zadání.

3. Možnost širokého uplatnění

Studuj obory, které mají perspektivu a nabízejí možnost reálného uplatnění.

Všechny studijní obory jsou voleny tak, aby jejich absolventi našli v reálném životě široké uplatnění. Vzdělávací programy reagují na konkrétní poptávku přicházející z trhu práce. Absolventi naší školy se stávají vyhledávanými specialisty ve svém oboru.

4. Přátelská atmosféra

Staň se součástí školy, která ti nejen nabídne kvalitní vzdělání, ale která tě bude zároveň bavit a pomůže ti uskutečnit tvoje sny.

Jsme škola s rodinnou atmosférou. Známe nejen své studenty, ale také jejich momentální situaci a přání. Dbáme o to, aby naši studenti byli spokojení a cítili se dobře. Filozofie VOŠ navazuje na obě naše střední školy. Propojujeme svět umění a ekonomiky a chceme být školou, která studentům pomáhá uskutečnit jejich sny. Jsme školou, která studenty baví. Náš úspěch je měřen úspěchem našich absolventů v praktickém životě.

5. Vysokoškolský charakter studia

Studuj školu, která je svým charakterem podobná vysoké škole, je však mnohem více zaměřena na praxi.

Nabízíme značnou flexibilitu vzdělávacích programů. Student si vybírá ze široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů, včetně cizích jazyků.
Výuka odborné angličtiny je ukončena závěrečnou zkouškou – absolutoriem.