Všeobecné informace o škole

Vyšší odborné školy jsou zařazeny do terciárního vzdělávání. Připravují studenty pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností, s důrazem na praktické zaměření výuky. ART ECON – Vyšší odborná škola poskytuje vyšší odborné vzdělání ve tříletých vzdělávacích programech (denní vzdělávání). Součástí studia je dlouhodobá, řízená praxe v podnicích, firmách a jiných organizacích. V pedagogickém sboru působí řada externích pracovníků, kteří v příslušném oboru pracují.

Ukončení studia

Studium je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze zkoušky z cizího jazyka, z teoretické zkoušky z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce, jejíž obsah je prakticky zaměřen. Úspěšný absolvent vyšší odborné školy získává vysvědčení o absolutoriu a diplom, kterým je studentovi udělen neakademický titul “diplomovaný specialista ” (zkratka DiS).

Dokumenty školy

Výroční zprávy