Chceš se stát studentem?

Těší nás, že máš zájem o studium na naší vyšší odborné škole.

Podání závazné přihlášky je ze zákona možné pouze na tiskopise přihlášky SEVT 49 152 1 a jeho odesláním poštou nebo datovou schránkou hq7bi7m (další postup najdeš v sekci pro zájemce Jak se přihlásit).

Formulář SEVT 49 152 1 si můžeš stáhnout zde.

Máš-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, podívej se do sekce Časté dotazy nebo vyplň formulář níže, uveď své dotazy a my se ti v nejbližší možné době ozveme.


Kontaktní údaje:

O studiu:

Vyplněním a odesláním kontaktního formuláře výše vyjadřujete svůj výslovný souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů ve smyslu zákona Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, O ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) společností ART ECON - Vyšší odborná škola, s.r.o., IČ:25373609, se sídlem Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 108590 (dále jen „ART ECON VOŠ“) jako správci, a to v rozsahu Vámi poskytnutých údajů (dále jen “Osobní údaje”) pro účely zpětného kontaktování ze strany ART ECON VOŠ na dobu 1 roku ode dne odeslání kontaktního formuláře.

Taktéž berete na vědomí, že poskytnutí Vašich Osobních údajů je dobrovolné a můžete kdykoli udělený souhlas odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným ART ECON VOŠ. Dále berete na vědomí, že máte práva dle ustanovení článků 13 až 22 Nařízení, t.j. zejména právo požádat ART ECON VOŠ o informaci o zpracování svých osobních údajů, vysvětlení nesrovnalostí ohledně zpracování osobních údajů, právo požadovat přijetí opatření k nápravě, zejména provedení blokace, opravy, doplnění nebo likvidace dotčených osobních údajů, právo na opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracovávání osobních údajů, právo na přenositelnost údajů jinému správci případně se můžete obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde můžete požadovat nápravu. Veškeré informace předané ART ECON VOŠ jsou přísně důvěrné.

Souhlas se zpracováním osobních údajů dle Zásady ochrany osobních údajů.

Své osobní údaje poskytujete pro účely přijímacího řízení dle §28 Školského zákona, a to po dobu jeho konání. Pověřencem pro ochranu údajů je JUDr. Petr Přikryl, mail akprikryl@seznam.cz, jehož můžete v případě dotazů kontaktovat.