Pro zájemce o studium

Nabízíme Vám výběr ze čtyř moderních studijních oborů. Přijďte k nám a staňte se diplomovaným specialistou v některém z nich.

Personální řízení

Staňte se ceněným odborníkem na řízení lidských zdrojů.

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.

Cena 12.000 Kč /rok

Multimediální tvorba v propagaci

Uplatněte svoji kreativitu a staňte se odborníkem na reklamu a propagační tvorbu

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

Cena 15.000 Kč /rok

Marketing

Staňte se odborníkem na řízení marketingových aktivit firmy

Studenti programu Marketing jsou systematicky připravováni pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení, a také pro možné zahájení vlastního podnikání.

Cena 12.000 Kč /rok

Finanční řízení

Naučte se, jak mít pod palcem veškeré firemní finance

Studenti programu finanční řízení jsou připravováni tak, aby bez problémů zvládli základní problematiku účetnictví, daní a navazujících činností, včetně ekonomických rozborů.

Cena 12.000 Kč /rok

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. se řídí podle ustanovení § 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. :

Pro studijní obor Multimediální tvorba v propagaci je zapotřebí do 2.kola přijímacího řízení doručit přihlášku do 30.9.2020 a vykonat talentovou zkoušku, která se bude konat 15.10.2020 ve 14:00 hod.

Termíny pro podání přihlášky:
Přihlášky je možné zasílat do 30.9.2020.

Kritéria pro přijetí:

 • Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
 • Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 10. 2020.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • Pro studijní obor Multimediální tvorba v propagaci – uchazeč úspěšně vykoná talentovou zkoušku
 • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení posledního maturitního ročníku SŠ převedený na body
 • Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole

Jak se přihlásit:

 1. Vyplňte přihlášku na VOŠ – tiskopis přihlášky SEVT 49 152 1: Formulář ke stažení zde
 2. Zvolte jeden z nabízených oborů (proklik na obory).
 3. Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře, u oborů, kde je vyžadována.
 4. Vyplňte výsledky vzdělávání SŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou SŠ (razítko a podpis).
 5. Přihlášku podepište.
 6. Vyplněnou přihlášku spolu s ověřenou kopií maturitního vysvědčení zašlete na adresu školy ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).

Případná další kola příjímacího řízení proběhnou v průběhu letních prázdnin a měsíce září. O přesných termínech budou uchazeči o studium informováni.

Kontaktní osoba:

Barbora Michlová (jednatelka školy),
tel.: +420 777 457 958,
e-mail: jednatel@skolaspecialistu.cz

Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, podívejte se do sekce Časté dotazy nebo vyplňte formulář Předběžný zájem s vašimi dotazy a my se vám ozveme v co nejbližší možné době zpátky.

Školné

Marketing 63-41-N/03
zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Finanční řízení 63-43-N/05
zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Personální řízení 63-42-N/01
zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Multimediální tvorba v propagaci 82-43-N/
zaváděcí cena 15.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 13.000 Kč.

Způsob úhrady školného:

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15-ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
V dalších letech je školné splatné ve dvou splátkách.

Termín splatnosti:

zimní studijní období – 15. října 2020
letní studijní období – 15. února 2021

Způsob platby: bankovním převodem
Číslo účtu: 7718912/0800
Variabilní symbol: symbol přidělený žákovi ve smlouvě
Zpráva pro příjemce: školné + jméno a příjmení studenta