Pro zájemce o studium

Nabízíme Vám výběr ze čtyř moderních studijních oborů. Přijďte k nám a staňte se diplomovaným specialistou v některém z nich.

Personální řízení

Staňte se ceněným odborníkem na řízení lidských zdrojů.

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.

zaváděcí cena 12.000 Kč /rok
(11.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Multimediální tvorba v propagaci

Uplatněte svoji kreativitu a staňte se odborníkem na reklamu a propagační tvorbu

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

zaváděcí cena 15.000 Kč /rok
(13.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Marketing

Staňte se odborníkem na řízení marketingových aktivit firmy

Studenti programu Marketing jsou systematicky připravováni pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení, a také pro možné zahájení vlastního podnikání.

zaváděcí cena 12.000 Kč /rok
(11.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Finanční řízení

Naučte se, jak mít pod palcem veškeré firemní finance

Studenti programu finanční řízení jsou připravováni tak, aby bez problémů zvládli základní problematiku účetnictví, daní a navazujících činností, včetně ekonomických rozborů.

zaváděcí cena 12.000 Kč /rok
(11.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. se řídí podle ustanovení § 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. :

Pro studijní obor Multimediální tvorba v propagaci je zapotřebí do 2.kola přijímacího řízení doručit přihlášku do 30.9.2020 a vykonat talentovou zkoušku, která se bude konat 15.10.2020 ve 14:00 hod.

Termíny pro podání přihlášky:
Přihlášky je možné zasílat do 30.9.2020.

Kritéria pro přijetí:

 • Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
 • Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 10. 2020.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • Pro studijní obor Multimediální tvorba v propagaci – uchazeč úspěšně vykoná talentovou zkoušku
 • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení posledního maturitního ročníku SŠ převedený na body
 • Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole

Jak se přihlásit:

 1. Vyplňte přihlášku na VOŠ – tiskopis přihlášky SEVT 49 152 1: Formulář ke stažení zde
 2. Zvolte jeden z nabízených oborů (proklik na obory).
 3. Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře, u oborů, kde je vyžadována.
 4. Vyplňte výsledky vzdělávání SŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou SŠ (razítko a podpis).
 5. Přihlášku podepište.
 6. Vyplněnou přihlášku spolu s ověřenou kopií maturitního vysvědčení zašlete na adresu školy ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).

Případná další kola příjímacího řízení proběhnou v průběhu letních prázdnin a měsíce září. O přesných termínech budou uchazeči o studium informováni.

Kontaktní osoba:

Barbora Michlová (jednatelka školy),
tel.: +420 777 457 958,
e-mail: jednatel@skolaspecialistu.cz

Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, podívejte se do sekce Časté dotazy nebo vyplňte formulář Předběžný zájem s vašimi dotazy a my se vám ozveme v co nejbližší možné době zpátky.

Školné

Marketing 63-41-N/03
zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Finanční řízení 63-43-N/05
zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Personální řízení 63-42-N/01
zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Multimediální tvorba v propagaci 82-43-N/
zaváděcí cena 15.000 Kč za školní rok.
Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 13.000 Kč.

Způsob úhrady školného:

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15-ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
V dalších letech je školné splatné ve dvou splátkách.

Termín splatnosti:

zimní studijní období – 15. října 2020
letní studijní období – 15. února 2021

Způsob platby: bankovním převodem
Číslo účtu: 7718912/0800
Variabilní symbol: symbol přidělený žákovi ve smlouvě
Zpráva pro příjemce: školné + jméno a příjmení studenta