Časté dotazy a odpovědi

Dotazy a odpovědi

 • Kde mohu získat formulář přihlášky ke studiu na ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o.?

  Formulář lze vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo je možné stáhnout na webu školy v sekci dokumenty pro zájemce.

 • Do kdy mohu podat přihlášku?

  Termín pro podání přihlášky je 31. května předchozího školního roku.
  Pokud po prvním kole zůstanou ještě volná místa pro další uchazeče, bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Sleduj proto tento web pro aktuální informace o přijímacími řízení.

 • Mohu podat přihlášku, i když jsem úspěšně nesložil maturitní zkoušku v jarním termínu?

  ANO. Můžete být přijat ke studiu na ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o. , za předpokladu úspěšného složení maturitní zkoušky v podzimním termínu.

 • Potřebuji potvrzení lékaře na přihlášce?

  ANO. Tento požadavek vyplývá ze Školského zákona.

 • Mohu na ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o. přestoupit z jiné vyšší školy?

  ANO. Škola posoudí shodu ve studovaných modulech a rozhodne o přijetí do příslušného ročníku, případně o nutnosti složit rozdílové zkoušky atd.

 • Musím si praxi v průběhu studia zajistit sám?

  Praxe je velmi důležitou součástí studia, proto je na ni kladen velký důraz. Škola úzce spolupracuje se studenty při jejich umísťování na praxi. Je možné, aby si student zajistil praxi sám, škola posoudí vhodnost zvolené praxe.

 • Jak se splácí školné?

  Platí se 2x ročně. V prvním ročníku se platí 1/2 při uzavření smlouvy o vzdělávání převodem na bankovní účet školy 7718912/0800 a 2/2 k 15. 2. opět převodem na bankovní účet školy. V dalších ročnících vždy k 15. 10. a 15. 2.
  Student, který se ocitl ve finanční tísni, může na dané studijní období zažádat o splátkový kalendář.

 • Mohu si vybrat cizí jazyk, který budu studovat jako hlavní?

  Pro studenty denní formy vzdělávání je povinné studium anglického jazyka. Zkouška z tohoto jazyka je také povinnou součástí jejich závěrečné zkoušky – absolutoria.

 • Je možné studovat ruský jazyk?

  Studenti formy vzdělávání denní (pokud si zvolí za hlavní jazyk anglický) mají možnost studovat ruský jazyk pouze v rámci volitelných modulů. Podmínkou otevření volitelného modulu je však dostatek zájemců (nejméně 10).

 • Z čeho se skládá závěrečná zkouška?

  Závěrečná zkouška – absolutorium se skládá ze zkoušky z cizího jazyka (anglického), zkoušky z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce.

 • Učí se u Vás matematika?

  Matematika není součástí povinných vzdělávacích modulů. S ohledem na nezbytnost matematiky pro další studium ekonomických oborů našich absolventů je zařazena v nabídce volitelných modulů. Pro vzdělávací program Multimediální tvorba není zařazena žádná matematika.

 • Zabezpečujete ubytování a stravování?

  Nezabezpečujeme, ale můžeme Vám poradit, kde je možné se ubytovat i stravovat.

 • Je možné po skončení studia požádat i o EUROPASS?

  ANO. Škola automaticky vydává EUROPASS – dodatek k diplomu po složení absolutoria.

 • Kdo mi vydá potvrzení o studiu?

  Potvrzení lze vyzvednout v kanceláři školy.

 • Mohu přerušit studium?

  Ano, student může přerušit studium nejdéle na 2 roky.