Studijní obory

Studijní obory

Nabízíme výběr ze tří moderních studijních oborů.
Přijď k nám a staň se diplomovaným specialistou (titul Dis.) v některém z nich.

Personální řízení

Staň se ceněným odborníkem na řízení lidských zdrojů

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.

Cena 12.000 Kč /rok

 

Multimediální tvorba v propagaci

Uplatni svoji kreativitu a staň se odborníkem na reklamu a propagační tvorbu

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

Cena 15.000 Kč /rok

 

Aplikace výpočetní techniky

Staň se odborníkem v oblasi IT

Studenti programu Aplikace výpočetní techniky jsou systematicky připravováni pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení, a také pro možné zahájení vlastního podnikání.

Cena 15.000 Kč /rok