Studijní obory

Studijní obory

Nabízíme výběr ze čtyř moderních studijních oborů.
Přijď k nám a staň se diplomovaným specialistou (titul Dis.) v některém z nich.

Personální řízení

Staň se ceněným odborníkem na řízení lidských zdrojů

Studenti Personálního řízení jsou systematicky připravováni k výkonu profese personalisty ve státním i soukromém sektoru.

zaváděcí cena 12.000 Kč /rok
(11.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Multimediální tvorba v propagaci

Uplatni svoji kreativitu a staň se odborníkem na reklamu a propagační tvorbu

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

zaváděcí cena 15.000 Kč /rok
(13.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Marketing

Staň se odborníkem na řízení marketingových aktivit firmy

Studenti programu Marketing jsou systematicky připravováni pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení, a také pro možné zahájení vlastního podnikání.

zaváděcí cena 12.000 Kč /rok
(11.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)

Finanční řízení

Nauč se, jak mít pod palcem veškeré firemní finance

Studenti programu finanční řízení jsou připravováni tak, aby bez problémů zvládli základní problematiku účetnictví, daní a navazujících činností, včetně ekonomických rozborů.

zaváděcí cena 12.000 Kč /rok
(11.000 Kč pro absolventy středních škol ART ECON)