Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. se řídí podle ustanovení § 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání.

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. proběhne bez přijímacích zkoušek.

Pouze pro obor Multimediální tvorba v propagaci je třeba do 29.6.2020 doručit na adresu školy soubor patnácti prací vlastní umělecké tvorby uchazeče o studium (specifikace prací níže).

Termíny pro podání přihlášky

Odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacího řízení právě probíhá a trvá do 31.5. 2020

Speciální nabídka pro studenty, kteří se závazně přihlásí do 31. 5. 2020

Stejná výše školného garantována po celou dobu studia
Sleva na školném v prvním roce 500 Kč

Kritéria přijímacího řízení

  • Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky). U uchazečů starších 18 let se musí jednat o osobní datovou schránku.
  • Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 10. 2020.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  • Pro obor multimediální tvorba v propagaci uchazeč o studium doručí do 29.6.2020 svoje prezentační portfolio, tj. patnáct prací k vyhodnocení.
  • Prezentační porfolio: kresby, malby, grafiky, fotografie, video, animace, návrhy propagačních prostředků, grafický design, screeny z her atp. Kresbu, malbu či grafiku uchazeč odevzdá na libovolném materiálu formátu max. A3. Digitální formu uchazeč odevzdá na CD (bude popsáno údaji – jméno, příjmení, přijímací řízení 2020/2021).
  • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení posledního maturitního ročníku SŠ převedený na body
  • Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole
Případná další kola přijímacího řízení proběhnou v průběhu letních prázdnin a měsíce září. O přesných termínech budou uchazeči o studium informováni.

Kontaktní osoba

Barbora Michlová (jednatelka školy),
tel.: +420 777 457 958,
e-mail: jednatel@skolaspecialistu.cz

Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, podívejte se do sekce Časté dotazy nebo vyplňte formulář Předběžný zájem o studium s vašimi dotazy a my se vám ozveme v co nejbližší možné době zpátky.