Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení

Ještě zbývají volná místa! 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro obor s talentovou zkouškou:
do oboru Multimediální tvorba v propagaci
Příjem přihlášek: do 24. 9. 2021
Termín talentové zkoušky: 13. 10. 2021
Pouze talentová zkouška

Přijímací řízení - Multimediální tvorba v propagaci - 3.kolo

Vyhlášení 2.kola přijímacího řízení pro obory bez talentové zkoušky
do oborů Personální řízeníAplikace výpočetní techniky
Příjem přihlášek: do 20. 8. 2021
Bez přijímací zkoušky

Přijímací řízení - Personální řízení - 2.kolo

Přijímací řízení - Aplikace výpočetní techniky - 2.kolo

Kritéria přijímacího řízení na školní rok 2021/2022

Pro obor Multimediální tvorba v propagaci

Your Subtitle Goes Here
3
 1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
 2. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena známkou převedenou na body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
 3. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkouše do stanoveného termínu.
 4. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
 5. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 6. Průměrný prospěch z pololetního vysvědčení z předposledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body
 7. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
 8. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Zadání talentové zkoušky:

 • KRESBA BUSTY v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut libovolnou technikou – tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).
 • Dodání: 15 prací své vlastní tvorby na volné téma do 23. 6. 2021.(Portfolio – kresby, malby, grafiky, fotografie, video, animace, návrhy propagačních prostředků, grafický design, screeny z her apod.).
 • Portfolio 15 prací odevzdá uchazeč v digitální formě na CD (bude popsáno údaji – přidělené číslo, jméno, příjmení, přijímací řízení 2021/2022).

Pro obor Personální řízení a pro obor Aplikace výpočetní techniky

Your Subtitle Goes Here
3
 1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
 2. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce do stanoveného termínu.
 3. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
 4. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 5. Průměrný prospěch z pololetního vysvědčení z předposledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body.
 6. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
 7. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Dokumenty s kritérii pro přijímací řízení si můžete stáhnout v sekci Dokumenty pro zájemce.

Kontaktní osoba

Barbora Michlová (jednatelka školy),
tel.: +420 777 457 958,
e-mail: jednatel@skolaspecialistu.cz

Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, podívejte se do sekce Časté dotazy nebo vyplňte formulář Předběžný zájem o studium s vašimi dotazy a my se vám ozveme v co nejbližší možné době zpátky.