Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o. se řídí podle ustanovení § 93 a 94 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a Vyhlášky 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 na ART ECON – Vyšší odbornou školu, s.r.o.

Výsledky 1. a 2.kola přijímacího řízení oborů s talentovou zkouškou

 

Výsledky 1.kola přijímacího řízení oborů bez talentové zkoušky

Kritéria přijímacího řízení

  • Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
  • Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 10. 2020.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  • Pro obor multimediální tvorba v propagaci uchazeč o studium koná talentovou zkoušku.
  • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení posledního maturitního ročníku SŠ převedený na body
  • Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole

Kontaktní osoba

Barbora Michlová (jednatelka školy),
tel.: +420 777 457 958,
e-mail: jednatel@skolaspecialistu.cz

Máte-li jakékoliv dotazy či nejasnosti, podívejte se do sekce Časté dotazy nebo vyplňte formulář Předběžný zájem o studium s vašimi dotazy a my se vám ozveme v co nejbližší možné době zpátky.