Školné

Informace o školném

Personální řízení
63-42-N/01

12.000 Kč za rok

Multimediální tvorba v propagaci
82-43-N/11

15.000 Kč za rok

Způsob úhrady školného

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15-ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
V dalších letech je školné splatné ve dvou splátkách.

Termín splatnosti

zimní studijní období – 15. října
letní studijní období – 15. února

Způsob platby: bankovním převodem
Číslo účtu: 7718912/0800
Variabilní symbol: symbol přidělený žákovi ve smlouvě
Zpráva pro příjemce: školné + jméno a příjmení studenta