Školné

Informace o školném

Marketing 63-41-N/03

zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.

Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Personální řízení 63-42-N/01

zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.

Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Finanční řízení 63-43-N/05

zaváděcí cena 12.000 Kč za školní rok.

Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 11.000 Kč.

Multimediální tvorba v propagaci 82-43-N/

zaváděcí cena 15.000 Kč za školní rok.

Absolventům našich středních škol ART ECON Praha a ART ECON Prostějov nabízíme speciální cenu 13.000 Kč.

Způsob úhrady školného

Přijatý uchazeč o studium musí uhradit první splátku školného nejpozději do 15-ti dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí.
V dalších letech je školné splatné ve dvou splátkách.

Termín splatnosti

zimní studijní období – 15. října 2020
letní studijní období – 15. února 2021

Způsob platby: bankovním převodem
Číslo účtu: 7718912/0800
Variabilní symbol: symbol přidělený žákovi ve smlouvě
Zpráva pro příjemce: školné + jméno a příjmení studenta