Aplikace výpočetní techniky

Aplikace výpočetní techniky

Studenti programu Aplikace výpočetní techniky jsou systematicky připravováni pro práci v podnikatelských subjektech na úrovni odborných výkonných pozic nižšího a středního stupně řízení, a také pro možné zahájení vlastního podnikání.

Kód oboru: 26-47-N/02
Forma studia: Denní
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 15.000 Kč/rok

Profil absolventa

Absolvent vzdělávacího programu Aplikace výpočetní techniky je připraven pro výkon funkcí souvisejících se správou informačních systémů, s komunikací v počítačových sítích, s programováním aplikací pro standardní uživatelské rozhraní. Dále se může uplatnit jako poradce při návrhu hardwarových konfigurací PC a počítačových sítí, ve firmách jako prodejce, servisní technik a správce sítí s úrovní praktických znalostí. Absolvent tohoto vzdělávacího programu je dále připraven pro funkce středního managementu podniků, zabývajících se prodejem a využitím informačních technologií, může se uplatnit ve vedení menších soukromých firem. Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí (komunikativní, personální, schopnost řešit problémy, využívat ICT a pracovat s informacemi, aplikovat obecné i specifické matematické postupy při řešení konkrétních úkolů), které umožňují zvládat obecné nároky jakéhokoli pracovního uplatnění i osobního života a významně tak usnadňují zaměstnatelnost absolventů.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru Aplikace výpočetní techniky nacházejí uplatnění zejména ve středních až velkých firmách na pozicích:

  • správce informačních systémů
  • správce počítačových sítí a uživatelských profilů
  • programátor aplikací pro standardní uživatelská rozhraní
  • poradce při návrhu hardwarových konfigurací PC a počítačových sítí, ve firmách i externě
  • prodejce počítačových sítí a jejich komponent
  • servisní technik a správce sítí s úrovní praktických znalostí

Detailní specifikace přijímacího řízení

Přihláška - Aplikace výpočetní techniky

Učební plán - Aplikace výpočetní techniky