Multimediální tvorba v propagaci

Multimediální tvorba v propagaci

Studenti Multimediální tvorby v propagaci jsou systematicky připravováni k samostatnému podnikání v oblasti grafické a fotografické tvorby zaměřené na propagační a reklamní činnost nebo na zaměstnání v malých a středních firmách.

Kód oboru: 82-43-N/11
Forma studia: Denní
Délka vzdělávacího programu: 3 roky
Standardní školné: 15.000 Kč/rok

Profil absolventa

Součástí výuky je odborná praxe, která je v 1. a 2. ročníku zařazena jako souvislá. Ve třetím ročníku praxe probíhá vždy jeden den v týdnu. Tento způsob praxe ve třetím ročníku umožňuje trvalý (celoroční) kontakt studenta s pracovištěm, upevňuje jeho pracovní návyky a vztah k pracovnímu kolektivu. Dlouhodobý kontakt mezi studentem a praxí vede ke vzájemnému poznání a možnosti budoucí spolupráce. Umožňuje průběžně konzultovat problematiku, kterou zpracovává ve své absolventské práce.

Studenti jsou připravováni tak, aby po ukončení studia byli schopni v rámci svého pracovního uplatnění realizovat zejména následující činnosti:

 • Grafické činnosti využívané v reklamní praxi
 • Použití fotografie v propagační tvorbě
 • Využití audiovizuálního materiálu v propagaci
 • Vytvoření webové prezentace
 • Vytvoření návrhu optimálních propagačních materiálů pro objednatele
 • Tvorba ucelené reklamní kampaně
 • Propagační tvorba od vlastního návrhu až po jeho konečnou realizaci
 • Samostatná tvůrčí umělecká produkce

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připravováni tak, aby po ukončení studia našli uplatnění zejména jako​:

 • odborní pracovníci v reklamním průmyslu a propagační tvorbě
 • pracovníci v oblasti zaměřené na tvorbu a zpracování fotografie
 • pracovníci grafických studií
 • specialisté na grafický design
 • pracovníci v redakcích novin, časopisů a v nakladatelstvích
 • pracovníci v reklamních agenturách
 • zaměstnanci v propagačních odděleních firem a institucí

Detailní specifikace přijímacího řízení

Přijímací řízení - Multimediální tvorba - 1.kolo

Učební plán - Multimediální tvorba v propagaci