Vyhodnocení pořadí uchazečů -1-kolo + rozhodnutí umělecké obory VOŠ.