Vyhodnocení pořadí uchazečů -2-kolo + rozhodnutí umělecké obory VOŠ